Fragt til Ukraine skal man ikke frygte!

29 March 2020 Anders Lundtang Hansen

editorial

Går du stadig med en eller anden underliggende følelse af, at man ikke skal tage til den her tidligere sovjet-stat, fordi man har set en serie om, at der i denne del af Sovjetunionen skete en stor ulykke i 1986?

Eller har du en idé om, at hvis du sender fragt til Ukraine, så er du med til enten at støtte et undergrunds-samfund af kommunister eller som minimum bidrage til at vedligeholde minimumslønnen?

Eller har du bare hørt noget om, at hvis man rejser lidt for langt om bag det gamle Jerntæppe, så ender man med at blive overfaldet uden grund, voldtaget eller slået ihjel for et godt ord?

Så kan du godt begynde at pakke den opfattelse sammen, for det var blandt andet i Ukraine af det første fald i Jerntæppet blev set, så man var progressive i den her del af Warszawa-pagten længe før, man sad i Kriml og lagde planer om glasnost.

Allerede dengang kunne man i Ukraine se, at frie handelsbevægelser var bedre, end at man skulle have statskontrol af de fleste ting.

Godt nok gav det sikkerhed, men man savnede friheden til selv at vælge, så trods frygt for repressalier valgte man i Ukraine at gå foran og vise, at man godt kunne trodse regimet, selvom man ikke kendte til konsekvenserne dengang.

Jo, det er da klart, at hvis du kommer fra Danmark eller Vesteuropa, så vil du nok synes, at Ukraine stadig emmer af for meget kommunistisk beton, en lav valuta og nogle strikse samfundsnormer, men det er intet sammenlignet med, hvordan der så ud for lidt over 30 år siden.

Så hvis du faktisk vil være med til at gøre en forskel og øge velstanden i Ukraine og binde Europa og dermed verden mere sammen, så er handle og dermed fragt til Ukraine kun en god idé.

More articles